Tööde kirjeldus (välisuksed):

Töö perioodiks ukselehed ja valgmikuaknad demonteeritakse ja transporditakse töökotta. Tööde ajaks paigaldatakse hoonele asendusuks.

Ukseplokilt eemaldatakse värv, lihvitakse ja teostatakse puiduparandused, kindlustatakse konstruktsiooni tugevus. Puuduvate detailide asemele valmistatakse koopiad. Puidupinna pahteldamine teostatakse linaõlikitiga. Ukseplokk viimistletakse naturaalse linaõlivärviga, toonid vastavalt hoone välisviimistluse passile või selle puudumisel teostatakse viimistluskihtide mehaaniline sondaaž ning selgitatakse välja algsed värvitoonid, mille alusel koos tellijaga valitakse sobivad toonid.
Lengid restaureeritakse objektil. Ukse lävepakk asendatakse vajadusel uuega. Taastatakse ukse vanad hinged.
Restaureeritud uksed paigaldatakse objektil.