Taotluste esitamise tähtaeg 27. veebruar!
Tallinna Kultuuriväärtuste Ametist saab sel aastal jällegi restaureerimiseks toetust taotleda. Taotluste esitamise tähtaeg käesoleval aastal on 27. veebruar.

Kui vajad nõu või abi hinnapakkumise koostamisel taotluse esitamise jaoks, võta ühendust Ajataju OÜ restauraatoritega - telefonil 5665 8017 või meiliteel info@ajataju.ee. Nagu ka varasemalt, edastame oma tellijate toetuse dokumendid ise.

Täpsemalt saab toetuse andmise ja tingimuste kohta lugeda Tallinna veebilehelt: http://www.tallinn.ee/Restaureerimise-toetamine.

Toetuse andmise eesmärk on Tallinna linnas ajastutruu miljöö, arhitektuuri ja materjalikasutuse säilitamine. Toetust antakse Tallinna linna haldusterritooriumil paiknevate kultuurimälestiste, muinsuskaitsealal paiknevate enne 1940. aastat ehitatud ehitiste ja miljööväärtuslikel hoonestusaladel paiknevate enne 1940. aastat ehitatud hoonete restaureerimistöödeks. Toetust saab küsida kultuurimälestise või ehitise konserveerimiseks, restaureerimiseks, remontimiseks ja algsel kujul taastamiseks ning kultuurimälestise optimaalsete säilitustingimuste tagamiseks. Toetuse suurus on maksimaalselt 75% restaureerimistööde kogumaksumusest. Toetuse ülemmääraks on 10 000 eurot.